Cookie adatkezelési elvek

Cookie adatkezelési elvek:

 

Mik azok a cookie-k?

 

A cookie-k kisméretű fájlok, amiket az általad megtekintett oldalak kérésére a böngésződ (például az Internet Explorer vagy a Firefox) tárol a számítógépen. Ez lehetővé teszi, hogy a megtekintett oldal bizonyos dolgokat “megjegyezzen” rólad – olyasmiket, mint pl. a preferenciáid, az előzményeid, vagy hogy bejelentkezve maradhatsz.

 

A cookie-kat a számítógéped tárolhatja rövid ideig (pl. addig, amíg a böngésző nyitva van), vagy hosszabb ideig, akár évekig is. A más oldalak, nem általunk beállított cookiek számunkra nem lesznek hozzáférhetőek.

 

Hogyan használjuk a cookie-kat?

Ez az oldal több célra is használ cookie-kat, mint például:

 

Regisztráció és a preferenciák megtartása céljára. Ez biztosítja többek között azt a lehetőséget is, hogy az oldal az általad beállított nyelven és formában jelenjen meg.
Elemzés céljára. Így meg tudjuk határozni, hogy a látogatók hogyan használják az oldalt, ami meghatározza a fejlesztés irányát.
Más, harmadik fél által beállított cookie-k Facebook, Twitter, vagy hasonló megosztás céljára. Ezeket a cookie-kat harmadik (független) fél állítja be, vagyis a jelen oldalnak nem áll módjában hozzáférni.

A jelen webhely használatával Ön elfogadja a webhely használatának feltételeit.

 

Általános Szerződési Feltételek:

 

Szerződő felek

 

A fenykeplabor.hu üzemeltetője, a továbbiakban ÜZEMELTETŐ és a szolgáltatás igénybevevője, a továbbiakban Megrendelő

 

Szerződés létrejötte:

 

A Megrendelő digitális fényképek előállításával, valamint opcionálisan azzal összefüggő további szolgáltatásokkal (a továbbiakban: Áruk) bízza meg az Üzemeltetőt. A szerződés a Megrendelő fenykeplabor.hu weboldalon feladott megbízásának az ÜZEMELTETŐ által e-mailen történő visszaigazolásával jön létre.

 

Árak

 

Az árak számítása az ÜZEMELTETŐ weboldalán megadott és a szerződéskötés napján érvényes árjegyzék szerint történik (árak menüpont). Az Ár a vásárlási összegből, a szállítási költségekből, tartalmazva valamennyi adót, és egyéb árösszetevőkből áll (pl. kuponkedvezmény). Az ÜZEMELTETŐ fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Megrendelőt azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az árszámítással. Valamennyi ár magyar forintban (Ft) értendő!

 

Elállási Jog

 

A megrendeléstől a Ptk . 395.§. (1) bek. szerinti elállás kizárt, mivel a fényképek a Megrendelő által megadott adatoknak megfelelően és személyes igényei szerint készülnek, azonban a fenykeplabor.hu 100%-os garanciát vállal szolgáltatására, ezáltal ha a szolgáltatás nem megfelelő, és az elállás kivizsgálás után indokolt, a Megrendelő élhet az elállás jogával.

 

Szállítás:

 

A Megrendelés szállítása a weboldalon rögzített feltételek szerint történik, amennyiben a Megrendelő és az ÜZEMELTETŐ eltérően nem állapodott meg. Az ÜZEMELTETŐ részteljesítésre jogosult. Az ÜZEMELTETŐ szállítási késedelme nem jogosítja kártérítésre a Megrendelőt, kivéve az ÜZEMELTETŐ súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának esetét. Helyben történő átvételben való megállapodás esetén a Megrendelő az Árut annak elkészítését követően az általa megjelölt értékesítési helyen veszi át. Az ÜZEMELTETŐ megőrzésre – az átvételre való figyelmeztetést követően – csak három (3) hónapig köteles.

 

Fizetési Feltételek

 

A vételárat a megrendeléskor megadott módon köteles rendezni.

 

Tulajdonjog fenntartás

 

A megrendelés szerinti valamennyi áru hiánytalan megfizetéséig az ÜZEMELTETŐ az árura tulajdonjogát fenntartja.

 

Szavatosság

 

Egy áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a digitális fényképkidolgozás és –feldolgozás műszaki standardjának. Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Megrendelő az áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles megkifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Megrendelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megbízási díj a Megrendelőnek visszafizetésre kerül, és az ÜZEMELTETŐ az Árunak a Megrendelő részére az általa megjelölt értékesítési helyen, vagy postán történő teljes körű visszaszolgáltatására köteles.

 

Felelősség

 

Az adatoknak a Megrendelő, vagy más tulajdonában álló adathordozón, valamint az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt. Helytelenül kitöltött megbízásból a Megrendelőt ért kárért felelősséget nem vállalunk. A részünkre átküldött adatok, vagy a kész munkák megrongálása, vagy késedelmes kidolgozás esetében az ÜZEMELTETŐ a megbízási díj visszafizetését vállalja, amennyiben a fenti hiba valamelyike bizonyíthatóan a szolgáltató hibájából következett be.

 

Adatvédelem, Adatbiztonság

 

A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítsék. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához. Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik. Az ÜZEMELTETŐ valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Megrendelőt megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. Az ÜZEMELTETŐ kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levő megrendelés. Az ÜZEMELTETŐ a megbízáskor abból indul ki, hogy a Megrendelő az adatait a munkáknak a részére történő kiszállításának időpontján túl is biztosítja. Az ügyfél által továbbított képadatok a megbízás teljesítését követően törlésre kerülnek. Ez alól kivételt képeznek azok a képadatok, amelyek az ügyfél kívánságára archiválásra kerülnek.

Adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-74581/2014.

 

Szerzői jogok, büntetőjog

 

A továbbított képadatok tartalmáért a Megrendelő felelős. A Megrendelő a megbízással szavatosságot vállal az ÜZEMELTETŐ céggel szemben, hogy a megrendelésnek a rendeltetésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- vagy egyéb joga nem sérül. Ezen jogok esetleges megsértésének valamennyi következményéért a Megrendelő felelős. A Megrendelő a megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a büntető törvényekbe, így különösen a tiltott pornográf felvételek terjesztésébe (a büntető törvénykönyv). Amennyiben az ÜZEMELTETŐ e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, haladéktalanul feljelentést tesz az illetékes bűnüldöző szervnél.

 

Szellemi tulajdon

 

A weboldal tartalmát és kialakítását a szerzői jog védi, védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A weboldal néhány területe ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyek szerzői jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen általános szerződési feltételek ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzői jog más módon történő megsértése, mindegy, hogy milyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei (webáruházben vásárólt termék(ek) esetében)

A Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezései alapján a vásárló, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

Az elállástól számított 30 napon belül visszautaljuk a teljes fogyasztó által fizetett összeget, így a kiszállítás díját is; a fogyasztót kizárólag a termék visszajuttatásának költsége terheli.

A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, ennek igazolására a kiszállításkor kapott fuvarlevél ügyfélpéldánya szolgál.
Az elállási jog érvényesítése többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.

Elállási jog:

A Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által kifizetett teljes összeget ideértve a kiszállítás költségét is.

Szolgáltatás felmondása (fényképek, ajándéktárgyak esetében):

A fogyasztó mindaddig élhet a szolgáltatás 14 napos felmondásával amíg a szolgáltató a szolgáltatást nem kezdte el, ill. nem fejezte azt egészében be. A befejezett vagy megkezdett szolgáltatást 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdése b) alapján a fogyasztónak nem köteles visszatéríteni.